Zpět

Jak zjistit, zda je váš digitální obsah správně navržen?

27.01.2024

Digitální svět se neustále posouvá kupředu. Nejenže se ve světě vyskutjí nové a moderní digitální nosiče, ale důraz se dnes klade především na originální a pohlcující digitální obsah. Ten se může zahrnovat infografiku, videa, pohyblivé prezentace, menuboardy a další. Obrazovky a kiosky se tak stávají nosiči a i přes důležitost jejich kvality, primární dojem z reklamy tvoří právě přehrávaný obsah. Proto vám nyní poradíme několik tipů, díky kterým zjistíte, jak na tom váš obsah je.

Součástí našich služeb pro vás tento digitální obsah vytváříme.

Tipy pro lepší obsah:

 1. Dobrá čitelnost z dálky:
  • Vytvářejte obsah s ohledem na různé velikosti obrazovky a zařízení.
  • Zvolte vhodné fonty a velikosti písma, aby byl text snadno čitelný i na menších displejích.
  • Ověřte, že kontrast mezi textem a pozadím umožňuje snadné čtení i v různých světelných podmínkách.
 2. Dobrá čitelnost na daném zařízení:
  • Optimalizujte obsah pro různá zařízení, jako jsou mobilní telefony, tablety a počítače.
  • Testujte responsivitu designu, aby se obsah přizpůsobil různým obrazovkám a rozlišením.
 3. Konzistence se značkou:
  • Dodržujte grafické standardy a pokyny pro značku.
  • Používejte konzistentní barvy, fonty a designové prvky, aby byl obsah snadno identifikovatelný s danou značkou.
 4. Jednoduchost:
  • Zamezte přeplnění obsahu zbytečnými informacemi.
  • Zvolte jednoduchý a srozumitelný design, který umožní uživatelům rychle chápat obsah.
 5. Příliš mnoho animací a pohyblivých prvků:
  • Omezte použití animací a pohyblivých prvků, aby nedošlo k rozptylování pozornosti uživatelů.
  • Zajistěte, že animace mají smysl a přispívají k uživatelskému zážitku, nikoliv ho narušují.
 6. Nesprávné textové sdělení:
  • Zajistěte jasné a srozumitelné sdělení.
  • Ověřte, že textový obsah odpovídá cílům a potřebám cílového publika.
 7. Zbytečně složitý obsah:
  • Vytvářejte obsah, který je dostupný a srozumitelný pro širokou veřejnost.
  • Zamezte nadměrné složitosti výrazu a struktury obsahu, aby byl snadno konzumovatelný.
 8. A mnohé další body, se kterými vám poradíme

 

Obecně platí, že digitální obsah by měl být uživatelsky přívětivý, esteticky příjemný a efektivní v komunikaci zprávy či informace. Při tvorbě digitálního obsahu je důležité neustále se zamýšlet nad potřebami uživatelů a optimalizovat obsah pro co nejlepší uživatelský zážitek.